Kender du

håndværkerfradraget?

til rengøring, vinduespudsning og havearbejde

SKAT har genindført håndværkerfradraget, hvilket betyder, at du som privat person kan få fradrag på en lang række services i både hjem og en fritidsbolig (inkl. rengøring, vinduespudsning og havearbejde). Du kan dermed få flere penge til dig selv – du får ca. 100 kr. tilbage pr. 300 kr. du betaler for services. Serviceydelserne er også en rigtig god mulighed for at vinde mere kvalitetstid med hinanden, da de ikke selv skal tænke på fx rengøring og havearbejde.

Du skal blot oplyse din selvangivelse og kunne dokumentere, at du har købt en ydelse, hvilket jo ikke er noget problem med en månedlig kvittering fra A+ PerfektService, som vi sender til alle faste kunder. Du kan få fradrag på en lang række ydelser, og dermed spare en del penge hvert år. På denne side kan du finde den vigtigste information om fradrag ifm. rengøring, vinduespudsning og havearbejde samt en guide, som forklarer trin for trin, hvad du skal gøre for at benytte dig af håndværkerfradraget.

Services, du kan få fradrag for

Privat rengøring

Vask og aftørring af flader i boligen, støvsugning, gulvvask og boning, rengøring af toilet og bad, gardiner, persienner samt opvask ifm. anden rengøring

Vinduespudsning

Vinduespudsning både indvendig og udvendig

Havearbejde

Græsslåning, hækklipning,snerydning, lugning, beskæring af buske og træer

Tæpperens & Sofarens

Rensning eller vask af tæpper og sofaer

RENGØRING:

 • Du kan få skattefradrag for både daglig og ugentlig rengøring, samt på den mere grundige hovedrengøring (hvor vi fx renser gardiner og tæpper).
 • Opvask må ikke være den eneste opgave, men må gerne udføres sammen med andre rengøringsrelaterede opgaver.

HAVEARBEJDE:

 • Det er muligt at få fradrag for almindeligt havearbejde, men ikke for en egentlig renovering af have (fx omlægning af have med hjælp fra havearkitekter, træfældning, brolægning, vandmiljøer, raftehegn, havetegning, stakitter, reparation af stensætning, haveanlæg).
 • Vi anbefaler at søge vejledning hos SKAT, hvis du vil bruge fradraget til træfældning på din grund.

Guide omkring håndværkerfradrag

Sådan får du fradrag for rengøring, vinduespudsning og havearbejde

 1. Bestil rengøring, vinduespudsning eller havearbejde – sørg for, at den service du er ved at bestille, er omfattet af listen over ydelser i 2016 og 2017, der giver ret til fradrag (se evt. information, vi har fremlagt for dig på denne side).
 2. Få en faktura fra den virksomhed, der har udført arbejdet for dig. Fakturaen skal indeholde følgende: arbejdets art (arbejdsopgaven skal defineres så specifik som muligt), dato for udførelsen, adressen, hvor arbejdet er udført, lønudgiftens størrelse, leverandørens CVR-nr.
 3. Betal regningen til rengøringsfirmaet. Betal elektronisk via bankoverførsler eller girokort – ikke kontant!
 4. Dokumenter din betaling med kontoudtog eller betalingskvittering. Gem fakturaen og regninger minimum 4 år – de skal ikke sendes til SKAT, men SKAT kan på et senere tidspunkt bede dig om dokumentation for arbejdet og betalingen.
 5. Kom ind på SKATs hjemmeside via  www.tastselv.skat.dk.
 6. Log på SKATs tastselv med din foretrukne loginmetode.
 7. Klik på menupunktet “Indberetning/Beregning/ Årsopgørelse” —-> “Indberet Servicefradrag (håndværkerfradrag)” i venstre side.
 8. Vælg typen af arbejde, du har fået udført og indtast de krævede oplysninger: CVR-nummeret på den virksomhed, som har udført arbejdet, udgiften til arbejdsløn uden moms og betalingsdato.
 9. Læs betingelserne for fradrag, og markér, at du opfylder dem.

10. Tjek og godkend, at de oplysninger, du har indtastet, er korrekte.

11. Tryk på “Afslut” og log af, hvis du ikke skal indtaste flere betalinger.

NB: Hver betaling skal indtastes for sig selv, så tryk på “Ny indberetning, hvis du skal indtaste flere betalinger.

NB: Næste gang du skal lave nye indberetninger, en oversigt over dine indberetninger vil komme frem – du kan se og rette i de enkelte indberetninger.

12. Indberet regningen inden udgangen af februar i året efter arbejdets udførsel (inden den 28. februar 2017).

NB: Hvis udgiften vedrører din fritidsbolig, skal du angive det.

NB: Hvis du vi dele fradraget med flere personer i en husstand, skal hver person indtaste sin andel af udgiften i SKATs tastselv – I kan godt bruge én samlet faktura.

NB: Du kan dele fradraget med din ægtefælle eller samlever med fællesøkonomi, selvom en af jer har betalt hele regningen – I skal indberette hver jeres andel af udgiften til SKAT.

NB: Det er muligt at autorisere andre til at indberette dit servicefradrag for dig – i TastSelv klik på “Profiloplysninger” —–> “Autorisation af rådgivere/andre”.

Udbetalingen sker via forhøjet fradrag fordelt ud over årets resterende måneder, hvis du forskudsregistrerer det.

Generelle betingelser for fradrag

Værd at vide

 • Fradraget er ca. 1/3 af arbejdslønnen – dvs. at du får ca. 100 kr. tilbage af 300 kr. for det du betaler et rengøringsfirma i arbejdsløn
 • Du skal bo (have fast bopæl) i boligen i den tid, arbejdet udføres.
 • Det er ikke muligt at fratrække materialer (fx rengøringsmidler, rensningsmidler, vand, klude, sæbe til gulvvask, jord, buske, træer, mv.) i sammenhæng med udførelsen af arbejdet – derfor skal fakturaen være opdelt mellem materialer og udførelse af arbejdet.
 • Hele udgiften betragtes som arbejdsløn, hvis materialeudgifterne udgør mindre end 2%.
 • Erhverv kan ikke benytte fradraget – du kan kun få fradraget som privat person.
 • En boligforening kan ikke benytte fradraget – det er også umuligt at splitte regningen, når det gælder fællesarealer.
 • Der er ikke muligt at få fradraget for arbejde udført af personer, som bor i samme husstand (fx arbejde udført af din søn eller datter, der bor hos jer).
 • Du kan også få fradraget, hvis du bor til leje og selv betaler for arbejdet– dvs. at du ikke kan for fradraget for udgifter, som betales via huslejen eller fra en konto til vedligeholdelse af en lejebolig.
 • Hvis I er flere personer boende i en husstand og har delt udgifterne til rengøring eller vinduespudsning, kan I hver især få fradrag for den del, I har betalt.
 • Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi kan splitte fradraget.
 • I tilfælde af istandsættelse i forbindelse med fraflytning kan du udnytte fradraget, når udgiften trækkes i dit depositum – du skal kunne dokumentere, at udgiften er modregnet i dit depositum.
 • Fradraget dækker arbejde udført fra den 1. januar 2016.
 • Den nye aftale om håndværkerfradraget gælder i hele 2016-2017.
 • Du kan høstfradrag for 6.000 kr. i serviceydelser i form af rengøring, vinduespudsning og havearbejde (plus 12.000 kr. i håndværksydelser).
 • Der findes ikke nogle begrænsninger per husstand, dvs. at alle myndige personer har ret til et fradrag
 • Nettobesparelsen ved fradraget afhænger af din kommuneskat og kirkeskat – jo højere din skat er, jo mere sparer du netto.
 • Det er ikke muligt at få anden offentlig støtte til arbejdet.
 • Håndværkerfradrag skal anmeldes som en ydelse på individuelt navn og ikke som en husstand.
 • Hvis børn over 18 år i en husstand skal have fradrag, skal de betale deres egne fakturaer elektronisk enten til håndværkeren eller til forældrene.

Fradrag på et fritidshus

Værd at vide

 • Hvis dit fritidshus (fx sommerhus) er ejendomsværdiskattepligtigt og tjener som helårsbolig, kan du som ejer af fritidsboligen (eller som ejerens ægtefælle) godt benytte dig af fradraget. Kontakt kommunen, fritidshuset er knyttet til, i forbindelse med godkendelse af det som helårsbolig.
 • Hvis fritidsboligen udlejes en del af året, eller hvis fritidsboligen er under opførsel eller neddrivning, er der intet fradrag for serviceydelser i form af rengøring, vinduespudsning og havearbejde.
 • Du har kun ét årligt fradrag – du skal selv vælge, hvordan du vil fordele beløbet mellem din helårsbolig og dit fritidshus.
 • Kolonihavehuse er ikke det samme som sommerhuse og kan sjældent fungere som helårsboliger; desuden er det ulovligt at bo i en kolonihave året rundt i mange kommuner.
 • Hvis flere personer ejer det samme sommerhus, kan alle som betaler ejendomsværdiskat, få det årlige fradrag for arbejdet udført i sommerhuset (det samme gælder deres ægtefæller).

Stadig har spørgsmål?

Kontakt os eller SKAT

Har du stadig spørgsmål om fradrag, er du velkommen til at kontakte os. Skal du bruge et juridisk bindende svar, anbefaler vi, at du kontakter SKAT.

Ring til SKAT: 72221818 (mandag 9-17, tirsdag-torsdag 9-16, fredag 9-14).

Email SKAT ved at logge på www.tastselv.skat.dk

Ingen opgave er for stor

Vi påtager os alle rengøringsopgaver for private, virksomheder og offentlige institutioner.