Ledige stillinger

Kontorassistent-2017-may

Uopfordret ansøgning / Unsolicited Application:

Apply for a job / Ansøg et job

There are currently no open positions at A+ Perfektservice. However,  you are welcome to send an unsolicited application by filling out the form below, as we always strive to attract motivated and qualified employees to both our office and cleaning staff. Please note that we do not employ at the moment and you will get contacted only in case we need to hire in the future.

Der findes pt. ingen ledige stillinger hos A+ Perfektservice. Du er velkommen til at søge uopfordet ved at udfylde nedenstående formular, for vi altid stræber efter at tiltrække motiverede og kvalificerede medarbejdere til både vores kontor og rengøringspersonalet. Bemærk, at vi ikke ansætter pt. og du kun vil blive kontaktet, hvis vi har brug for nye ansatte i fremtiden.

English
Danish

English

Felter markeret med * er påkrævet

Danish

Felter markeret med * er påkrævet

Når du søger job hos A+ Perfektservice, lægger vi vægt på, at din ansøgning bekræfter de kompetencer, som er relevante i forhold til den stilling du søger.

Som minimum bedes din ansøgning indeholde følgende:

  • Begrundelse for, hvorfor du gerne vil arbejde for A+ Perfektservice
  • Konkret beskrivelse af, hvilket job du ønsker
  • Et gennemarbejdet CV og en motiveret ansøgning med informationer om, hvad du kan bidrage med
  • Et vellignende billede

English

When you apply for a job at A+ Perfektservice, we evaluate if your application and competencies are relevant to the position you seek.

At a minimum, your application should include the following:

  • Reasons for why you want to work for A+ Perfektservice
  • Description of which job you are looking for
  • A thorough CV and a motivational letter with information about what you can contribute with, should you be hired
  • A recent picture

Job – Good to know

Som medarbejder hos A+ Perfektservice har du en del forpligtigelser, du skal have en ren straffeattest.

Ved din ansættelse, vil virksomheden tage et billede af dig til personalemappen, man skal herudover have ren straffeattest, er du ikke etnisk dansker, skal vi have en arbejdstilladelse, samt kopi af dit pas, herudover skal vi have et bank konto nummer og kopi af sygesikringskort.

Du skal sørge for fra dag 1 at medbringe pas, arbejdstilladelse, sygesikringskort, bank og kontonummer.

Først når vi har modtaget ovenstående vil du få en ansættelseskontrakt og dermed være ansat.

English

As an employee of A + Perfektservice you have various obligations, you must have a clean criminal record.

At your employment, the company will take a picture of you for the staff directory, you must in addition to this have a clean criminal record and if you are not an ethnic Dane, we have to get a copy of your work permit and a copy of your passport, in addition to this, we also need to have a bank account number and a copy of  your Health Insurance Card.

At day one, you must make sure to bring your passport, work permit, health card, bank and account number.

When we have received the things above you will get an employment contract and thus be employed at A+ Perfektservice.